Pady diamentowe

Co należy wiedzieć o padach diamentowy?

Dowiedź się więcej o padach diamentowych
Zobacz więcej

rodzaje padów diamentowych Gomaco

Pad diamnetowy
Gomaco Grinder

to pad diamentowy do usuwania rys i mikrorys z posadzek marmurowych i lastrykowych.

Pad diamentowy
Gomaco Grinder Soft

to pad diamentowy do usuwania rys i mikrorys z posadzek marmurowych i lastrykowych.

Pad diamentowy
Gomaco Ultrabłysk

to seria padów diamentowych służących do wybłyszczania/polerowania posadzek marmurowych i lastrykowych.

Pad diamentowy
Gomaco Superbeton

to najszybsza metoda na przeobrażenie starej, porysowanej i zmatowionej posadzki betonowej w pięknie błyszczącą podłogę.

Jak nasi Klineci stosują pady diamentowe
Przeznacznie padów diamnetowych

Głównym założeniem zastosowania padów diamentowych jest przywrócenie posadzkom marmurowym, lastryko i podłogom betonowym pierwotnego wyglądu czyli w większości przypadków doprowadzenie ich do stanu głębokiego połysku. Proces ten zachodzi w wyniku niwelowania porowatości posadzki poprzez zastosowanie odpowiedniej sekwencji poszczególnych padów diamentowych o ściśle określonych gradacjach. Poprzez „gradację” pada diamentowego określa się siłę pada do zdzierania/polerowania posadzki. Gradacje Padów Gomaco oznaczone są numerami 00,0,1,2,3,4,5 i mają odpowiednio przyporządkowane gradacje w zależności od rodzaju i przeznaczenia pada. Im niższa gradacja, tym siła zdzierna pada większa. Im wyższa gradacja, tym siła polerska pada jest większa.

Jak dobrać i używać pady diamentowe?

Aby należycie dobrać pady diamentowe należy właściwie zdiagnozować jaki jest problem z posadzką. Każdy z padów ma określone działanie, a osiągnięcie prawidłowego efektu końcowego zależy od tego czy prawidłowo ocenimy stan zniszczenia posadzki. Obowiązuje zasada im bardziej zniszczona posadzka, tym niższa gradacja użytego pada. Pady diamentowe na marmur i lastryko pracują na mokro przy użyciu szorowarek jednotarczowych i maszyn myjąco-zbierających. Pady do renowacji posadzek betonowych używamy na sucho przy pomocy polerek wysokoobrotowych 1200-1500 obr/min.

Wydajność padów diamentowych.

Wydajność padów diamentowych uzależniona jest od rodzaju posadzki, stopnia jej zniszczenia, rodzaju zastosowanego pada oraz rodzaju urządzenia, pod którym pad pracuje. Pady zdzierne (renowacyjne) typu Grinder i Grinder Soft należy używać pod maszyny typu szorowarka to wydajności 200-400 mkw. Pady polerujące Gomaco Ultrabłysk należy stosować w pracy pod szorowarkami jednotarczowymi do wydajności 500-2000mkw. w zależności od gradacji. Pady polerujące Gomaco Ultrabłysk należy używać w pracy z maszynami myjąco-zbierającymi do wydajności 5000-20000 mkw. w zależności od gradacji.

Kierunkowe użycie padów diamentowtch w liczach:
marmur
99%
granit
99%
lastryko
99%
beton
99%